Khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng uy tín chất lượng Khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng uy tín chất lượng

Điện thoại: 0982337708
Đăng lúc: 15:19, ngày 24/07/2012
Lượt xem: 249 . Mã Tin: 267300
Mua lại lượt đăng bằng SMS

Soạn tin ASUT 267300 gửi đến 8741 (15.000 VNĐ/sms) để tin này của Bạn được đăng lại tự động 40 lần. Chi tiết xem tại phần Mua lại lượt đăng

Nội dung tin

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 7/2012:


1. Đấu Thầu Cơ Bản (Cấp chứng chỉ hành nghề về Đấu thầu - Theo chương trình khung của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư tại Thông tư số 10 ngày 13/5/2010)
KHAI GIẢNG: 27/07/2012
Học phí: 800.000đ/hv tại HN;900.000đ/hv tại HCM (Học 3 ngày)

2. Đấu Thầu Nâng Cao: (Theo chương trình khung của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư tại Thông tư số 10 ngày 13/5/2010)
KG: Ngày: 27/07/2012
HP: 1.200.000đ/hv tại HN; 1.300.000đ/hv tại HCM (Học 5 ngày)

3. Đánh Giá Dự Án Đầu Tư: Theo thông tư số 23/2011/TT-BKH
KG: Ngày: 27/07/2012
HP: 800.000đ/hv tại HN; 900.000đ/hv tại HCM(Học 3 ngày)

4. Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư: Theo chương trình khung của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 14/2011/TT-BXD
KG: Ngày: 27/07/2012
HP: 1.600.000đ/học viên (Học 16 buổi tối )

5. Quản Lý Dự Án Đầu Tư XD Công Trình
Theo chương trình khung của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 25 Ngày 29/7/2009.
KG:  Ngày: 26/07/2012
HP: 1.300.000đ/ hv tại HN; 1.400.000đ/hv tại HCM (Học ngày 06 ngày, Học tối 12 buổi tối)

6. Giám Đốc Tư Vấn Quản Lý Dự Án: Theo NĐ 12/2009/NĐ-CP
KG: Ngày: 26/07/2012
HP: 1.300.000đ/ hv tại HN; 1.400.000đ/hv tại HCM
(Học ngày 06 ngày; Học tối 12 buổi tối)

7. Nghiệm Thu Hoàn Công và Thanh Quyết Toán Công Trình Xây Dựng (Theo Thông tư 27/2009/TT-BXD; 19/2011/TT-BTC)
KG:  Ngày: 26/07/2012
HP: 800.000đ/ hv tại HN; 900.000đ/hv tại HCM
(Học ngày 03 ngày; Học tối 06 buổi tối)

8. Định Giá Xây Dựng: (Theo qui định TT05/2010 ngày 26/5/2010)
* Là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ Sư Định Giá
KG: Ngày: 19/07/2012; Ngày: 26/07/2012
HP: 1.500.000đ/hv (Học ngày 07 ngày; Học tối 14 buổi tối)

9. Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình
Theo chương trình khung của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 25 Ngày 29/7/2009.
* Là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát các lĩnh vực
KG:  Ngày: 26/07/2012
HP: 1.700.000đ/ học viên (Học ngày 14 ngày; Học tối 28 buổi tối)

10. Đo Bóc Khối Lượng và Lập Dự Toán
Theo nghị định 112/2009/NĐ-CP, TT 04/2010/TT-BXD
KG: Ngày: 26/07/2012
HP: 1.400.000đ/ học viên (Học ngày 04 ngày; Học tối 08 buổi tối)

11. Chỉ Huy Trưởng Công Trường Xây Dựng
Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP
KG: Ngày: 26/07/2012
HP: 1.100.000đ/ học viên (Học ngày 04 ngày; Học tối 08 buổi tối)

12. Hướng Dẫn Điều Chỉnh Giá và Hợp Đồng Xây Dựng Do Biến Động Giá Nguyên Liệu, Vật Liệu Xây Dựng
KG: Ngày: 27/07/2012
HP: 800.000đ/học viên (Học ngày 02 ngày; Học tối 04 buổi tối)

13. Kiểm Tra Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Đảm Bảo An Toàn Chịu Lực và Chứng Nhận Sự Phù Hợp Về Chất Lượng CTXD
KG: Ngày: 27/07/2012 HP: 900.000đ/học viên (Học 03 buổi tối)

14. Kiểm Định Chất Lượng Công Trình XD
Theo Thông tư số 03/2011/TT-BXD
KG: Ngày: 27/07/2012 HP: 1.300.000đ/học viên
(Học ngày 03 ngày; Học tối 06 buổi tối)

15. An Toàn Lao Động và Vệ Sinh Lao Động
Theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH – Cục ATLĐ
KG: Ngày: 26/07/2012 HP: 600.000đ/học viên (Học 02 ngày)

16. Khóa học Bất động sản
* Học cả ba lĩnh vực giảm học Phí là: 3.500.000VNĐ
Học 18 buổi tối
KG: Ngày: 09/07/2012
Môi giới: 1.300.000đ
Định giá: 1.500.000đ
Quản lý: 1.300.000đ

Viện NC Giáo Dục và Hợp Tác Quốc Tế Chuyên Tư vấn xin cấp các Chứng chỉ hành nghề Giám sát, Kỹ sư định giá, Kiến trúc, Khảo sát, Thiết kế …; Chuyên mở các khóa học riêng theo Hợp Đồng cho các đơn vị có nhu cầu.

Liên hệ: VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

127 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P. ĐA KAO, QUẬN 1

0982 33 77 08 / 08 3602 3909 (Ms. Trang)   Fax: 08 3910 0093

Liên hệ ngay để có học phí tốt nhất!!!!

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Mã bảo mật: Asahoo Asahoo

Đang gửi mail


Mã bảo mật: Asahoo Asahoo

Gửi tin nhắn tới:
Đang gửi mail


Mã bảo mật: Asahoo Asahoo

Đang gửi mail


Mã bảo mật: Asahoo Asahoo

Top quảng cáo
Sản phẩm nổi bật