Sách tin học

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2012, mới nhất  Sửa đổi bổ sung mới nhất 2012

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2012, mới nhất Sửa đổi..

Giá: Thỏa thuận     Lượt xem: 1896

Đăng lúc: 22:39

05-10-2016
Bán sách Kỹ thuật gia công kim hoàn

Bán sách Kỹ thuật gia công kim hoàn

Giá: Thỏa thuận     Lượt xem: 1146

Đăng lúc: 13:12

21-08-2016
Sách  Dạy con từ thuở còn thơ

Sách "Dạy con từ thuở còn thơ"

Giá: Thỏa thuận     Lượt xem: 1275

Đăng lúc: 13:12

21-06-2016
Hướng dẫn thực hành tin học văn phòng

Hướng dẫn thực hành tin học văn phòng

Giá: 90.000 VNÐ     Lượt xem: 685

Đăng lúc: 23:14 31-12-2014

Microsoft Office SharePoint Server 2007 - Tập 1: Xây dựng và thiết kế ứng dụng

Microsoft Office SharePoint Server 2007 - Tập 1: Xây dựng và thiết kế ..

Giá: Thỏa thuận     Lượt xem: 654

Đăng lúc: 23:44 30-12-2014

sách về Công nghệ thông tin. .

sách về Công nghệ thông tin. .

Giá: 36.000 VNÐ     Lượt xem: 664

Đăng lúc: 03:13 29-12-2014

Từng bước làm chủ Ubuntu Linux

Từng bước làm chủ Ubuntu Linux

Giá: Thỏa thuận     Lượt xem: 544

Đăng lúc: 13:58 27-12-2014

Dựng các mô hình kiến trúc phức tạp và mô phỏng nội thất - ngoại thất 3D – 3ds Max 2009  tập 1

Dựng các mô hình kiến trúc phức tạp và mô phỏng nội thất - ngoại thất ..

Giá: Thỏa thuận     Lượt xem: 365

Đăng lúc: 23:54 24-12-2014

Bài tập Cùng học tin học Quyển 1

Bài tập Cùng học tin học Quyển 1

Giá: 19.500 VNÐ     Lượt xem: 395

Đăng lúc: 23:29 24-12-2014

Làm chủ Windows Server 2003- Tập 2

Làm chủ Windows Server 2003- Tập 2

Giá: Thỏa thuận     Lượt xem: 258

Đăng lúc: 18:54 24-12-2014

Giáo trình học nhanh Microsoft Office Excel 2007

Giáo trình học nhanh Microsoft Office Excel 2007

Giá: 50.000 VNÐ     Lượt xem: 577

Đăng lúc: 11:01 22-12-2014

Tự học C# và SQL Server 2008

Tự học C# và SQL Server 2008

Giá: 58.000 VNÐ     Lượt xem: 276

Đăng lúc: 11:32 21-12-2014

Bán đấu giá các loại sách tin học

Bán đấu giá các loại sách tin học

Giá: Thỏa thuận     Lượt xem: 249

Đăng lúc: 08:24 21-12-2014

Làm chủ Microsoft Windows XP Professional - Tập 1

Làm chủ Microsoft Windows XP Professional - Tập 1

Giá: Thỏa thuận     Lượt xem: 749

Đăng lúc: 00:27 21-12-2014

Microsoft Windows 2000s- Cài đặt & Quản trị

Microsoft Windows 2000s- Cài đặt & Quản trị

Giá: Thỏa thuận     Lượt xem: 290

Đăng lúc: 18:06 20-12-2014

Làm chủ Microsoft Windows XP Professional - Tập 1

Làm chủ Microsoft Windows XP Professional - Tập 1

Giá: Thỏa thuận     Lượt xem: 465

Đăng lúc: 05:51 19-12-2014

Xây dựng nhanh hệ thống bán hàng qua mạng bằng Visual Web Developer

Xây dựng nhanh hệ thống bán hàng qua mạng bằng Visual Web Developer

Giá: Thỏa thuận     Lượt xem: 330

Đăng lúc: 19:00 18-12-2014

Sách Tin học đại cương 2009

Sách Tin học đại cương 2009

Giá: 35.000 VNÐ     Lượt xem: 429

Đăng lúc: 07:54 18-12-2014

Bán bộ sách sáng tạo trong thuật toán và lập trình

Bán bộ sách sáng tạo trong thuật toán và lập trình

Giá: 162.000 VNÐ     Lượt xem: 311

Đăng lúc: 19:58 22-11-2014

Bán sách Kỹ thuật thoại IP - VOIP

Bán sách Kỹ thuật thoại IP - VOIP

Giá: 78.000 VNÐ     Lượt xem: 352

Đăng lúc: 20:58 08-09-2014

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật