Dữ liệu đang được cập nhật!

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Mã bảo mật: Asahoo Asahoo

Người gửi: makhacdien 02/04/2012Ưu điểm: Nhà đẹp, thoáng mát. Nhược điểm: Giá cao, Lời khuyên: Nên giảm giá.

Người gửi: kd9sonthinh 02/04/2012Rất đẹp, giá hơi cao, người thu nhập thấp không đủ tiền mua.

1
Đang gửi mail


Mã bảo mật: Asahoo Asahoo

Gửi tin nhắn tới:
Đang gửi mail


Mã bảo mật: Asahoo Asahoo

Đang gửi mail


Mã bảo mật: Asahoo Asahoo

Top quảng cáo
Sản phẩm nổi bật