Trợ lý - Thư ký

Cần tuyển 2 nhân  viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6227

Đăng lúc: 11:22

14-05-2015
Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6498

Đăng lúc: 14:11

21-04-2015
Giáo viên dạy Tiếng Trung

Giáo viên dạy Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 8804

Đăng lúc: 13:46

29-11-2014
Thông tin tuyển dụng Thư ký/Trợ lý tồng giám đốc

Thông tin tuyển dụng Thư ký/Trợ lý tồng giám đốc

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 288

Đăng lúc: 16:55 18-06-2015

Thông tin tuyển dụng Trợ lý giám đốc

Thông tin tuyển dụng Trợ lý giám đốc

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 224

Đăng lúc: 16:38 18-06-2015

Thông tin tuyển dụng Trợ lý trưởng CN

Thông tin tuyển dụng Trợ lý trưởng CN

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 233

Đăng lúc: 16:01 18-06-2015

Thông tin tuyển dụng Trợ lý kinh doanh

Thông tin tuyển dụng Trợ lý kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 231

Đăng lúc: 14:34 18-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên sale admin

Thông tin tuyển dụng Nhân viên sale admin

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 225

Đăng lúc: 14:34 18-06-2015

Thông tin tuyển dụng Kế toán thư ký quản trị văn phòng

Thông tin tuyển dụng Kế toán thư ký quản trị văn phòng

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 213

Đăng lúc: 14:26 18-06-2015

Thông tin tuyển dụng Thư kí quản lí nhân sự, quản lí sản xuất kinh doanh

Thông tin tuyển dụng Thư kí quản lí nhân sự, quản lí sản xuất kinh doa..

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 241

Đăng lúc: 14:22 18-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên trợ lý nghiệp vụ

Thông tin tuyển dụng Nhân viên trợ lý nghiệp vụ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 228

Đăng lúc: 13:33 18-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên trợ lý biết tiếng Trung

Thông tin tuyển dụng Nhân viên trợ lý biết tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 255

Đăng lúc: 13:06 18-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên văn phòng

Thông tin tuyển dụng Nhân viên văn phòng

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 213

Đăng lúc: 13:05 18-06-2015

Thông tin tuyển dụng Thư ký ban điều hành

Thông tin tuyển dụng Thư ký ban điều hành

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 290

Đăng lúc: 12:46 18-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên CSKH truyền hình di động Viettel

Thông tin tuyển dụng Nhân viên CSKH truyền hình di động Viettel

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 217

Đăng lúc: 12:43 18-06-2015

Thông tin tuyển dụng Trợ lý giám đốc phòng đào tạo

Thông tin tuyển dụng Trợ lý giám đốc phòng đào tạo

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 254

Đăng lúc: 11:55 18-06-2015

Thông tin tuyển dụng MT sales admin / thư ký bộ phận bán hàng kênh siêu thị

Thông tin tuyển dụng MT sales admin / thư ký bộ phận bán hàng kênh siê..

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 258

Đăng lúc: 10:56 18-06-2015

Thông tin tuyển dụng Strategic assistant to CEO

Thông tin tuyển dụng Strategic assistant to CEO

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 221

Đăng lúc: 09:42 18-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên văn phòng

Thông tin tuyển dụng Nhân viên văn phòng

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 269

Đăng lúc: 08:39 18-06-2015

Thông tin tuyển dụng Trợ lý giám đốc kiêm marketing admin

Thông tin tuyển dụng Trợ lý giám đốc kiêm marketing admin

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 264

Đăng lúc: 08:37 18-06-2015

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật