Trợ lý - Thư ký

Cần tuyển 2 nhân  viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6239

Đăng lúc: 11:22

14-05-2015
Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6510

Đăng lúc: 14:11

21-04-2015
Giáo viên dạy Tiếng Trung

Giáo viên dạy Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 8816

Đăng lúc: 13:46

29-11-2014
Trợ lý kinh doanh

Trợ lý kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 396

Đăng lúc: 16:23 22-07-2015

Thư ký

Thư ký

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 335

Đăng lúc: 15:37 22-07-2015

Trợ lý hành chính

Trợ lý hành chính

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 242

Đăng lúc: 11:38 22-07-2015

Thư ký tiếng Anh

Thư ký tiếng Anh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 305

Đăng lúc: 10:51 22-07-2015

Assistant Sale Manager

Assistant Sale Manager

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 308

Đăng lúc: 10:35 22-07-2015

Thư ký văn phòng

Thư ký văn phòng

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 266

Đăng lúc: 10:01 22-07-2015

Thư ký văn phòng

Thư ký văn phòng

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 310

Đăng lúc: 08:49 22-07-2015

Nhân viên thư ký, trợ lý

Nhân viên thư ký, trợ lý

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 302

Đăng lúc: 07:22 22-07-2015

Thư ký hành chính

Thư ký hành chính

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 192

Đăng lúc: 15:04 18-07-2015

Thư ký

Thư ký

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 196

Đăng lúc: 14:27 18-07-2015

Trợ lý/ Thư ký

Trợ lý/ Thư ký

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 250

Đăng lúc: 14:25 18-07-2015

Nhân viên thư ký - trợ lý

Nhân viên thư ký - trợ lý

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 214

Đăng lúc: 11:39 18-07-2015

Thư ký - trợ lý

Thư ký - trợ lý

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 278

Đăng lúc: 09:56 18-07-2015

Trợ lý hành chính

Trợ lý hành chính

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 262

Đăng lúc: 08:39 18-07-2015

Nhân viên thư ký

Nhân viên thư ký

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 228

Đăng lúc: 16:34 13-07-2015

Nhân viên thư ký/trợ lý

Nhân viên thư ký/trợ lý

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 268

Đăng lúc: 14:58 13-07-2015

Thư ký kinh doanh

Thư ký kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 248

Đăng lúc: 14:56 13-07-2015

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật