Nhân viên xuất nhập khẩu

Cần tuyển 2 nhân  viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6253

Đăng lúc: 11:22

14-05-2015
Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6525

Đăng lúc: 14:11

21-04-2015
Giáo viên dạy Tiếng Trung

Giáo viên dạy Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 8833

Đăng lúc: 13:46

29-11-2014
Nhân viên xuất nhập khẩu

Nhân viên xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 206

Đăng lúc: 16:31 18-07-2015

Nhân viên xuất nhập khâu

Nhân viên xuất nhập khâu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 245

Đăng lúc: 16:25 18-07-2015

Nhân viên xuất nhập khẩu

Nhân viên xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 168

Đăng lúc: 15:50 18-07-2015

Nhân viên xuất nhập khẩu

Nhân viên xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 187

Đăng lúc: 15:08 18-07-2015

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 274

Đăng lúc: 14:49 18-07-2015

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 241

Đăng lúc: 14:27 18-07-2015

Nhân viên kho vận xuất nhập khẩu

Nhân viên kho vận xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 231

Đăng lúc: 13:51 18-07-2015

Nhân viên xuất nhập khẩu

Nhân viên xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 224

Đăng lúc: 13:48 18-07-2015

Thư ký xuất, nhập khẩu

Thư ký xuất, nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 210

Đăng lúc: 12:57 18-07-2015

Nhân viên xuất nhập khẩu- khai báo hải quan

Nhân viên xuất nhập khẩu- khai báo hải quan

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 209

Đăng lúc: 12:08 18-07-2015

Nhân viên operation, xuất nhập khẩu

Nhân viên operation, xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 181

Đăng lúc: 11:38 18-07-2015

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 223

Đăng lúc: 11:03 18-07-2015

Nhân viên xuất nhập khẩu

Nhân viên xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 272

Đăng lúc: 08:34 18-07-2015

Nhân viên xuất nhập khẩu

Nhân viên xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 223

Đăng lúc: 07:59 18-07-2015

Nhân viên xuất nhập khẩu

Nhân viên xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 265

Đăng lúc: 15:26 15-07-2015

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 207

Đăng lúc: 14:52 15-07-2015

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 266

Đăng lúc: 13:33 15-07-2015

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật