Nhân viên vật tư

Cần tuyển 2 nhân  viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6253

Đăng lúc: 11:22

14-05-2015
Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6525

Đăng lúc: 14:11

21-04-2015
Giáo viên dạy Tiếng Trung

Giáo viên dạy Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 8831

Đăng lúc: 13:46

29-11-2014
Trưởng/Phó  phòng vật tư kho bãi

Trưởng/Phó phòng vật tư kho bãi

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 271

Đăng lúc: 15:09 22-07-2015

Nhân viên mua hàng

Nhân viên mua hàng

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 256

Đăng lúc: 12:50 22-07-2015

Quản lý kho

Quản lý kho

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 217

Đăng lúc: 12:02 22-07-2015

Nhân viên thủ kho

Nhân viên thủ kho

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 221

Đăng lúc: 08:58 22-07-2015

Nhân viên thu mua

Nhân viên thu mua

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 206

Đăng lúc: 08:56 22-07-2015

Nhân viên phòng kế hoạch - vật tư

Nhân viên phòng kế hoạch - vật tư

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 188

Đăng lúc: 08:35 22-07-2015

Nhân viên kiểm tra chất lượng

Nhân viên kiểm tra chất lượng

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 195

Đăng lúc: 08:10 22-07-2015

Quản lý kho vận

Quản lý kho vận

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 182

Đăng lúc: 08:02 22-07-2015

Nhân viên thủ kho

Nhân viên thủ kho

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 211

Đăng lúc: 07:43 22-07-2015

Nhân viên mua bán

Nhân viên mua bán

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 204

Đăng lúc: 06:43 22-07-2015

Nhân viên thủ kho

Nhân viên thủ kho

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 250

Đăng lúc: 06:33 22-07-2015

Nhân viên kho

Nhân viên kho

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 210

Đăng lúc: 16:07 17-07-2015

Nhân viên kho

Nhân viên kho

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 224

Đăng lúc: 15:59 17-07-2015

Quản ký kho

Quản ký kho

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 602

Đăng lúc: 13:11 17-07-2015

Nhân viên kho

Nhân viên kho

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 281

Đăng lúc: 09:12 17-07-2015

Nhân viên kho vận, thủ kho

Nhân viên kho vận, thủ kho

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 214

Đăng lúc: 08:57 17-07-2015

Thủ Kho

Thủ Kho

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 283

Đăng lúc: 07:57 17-07-2015

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật