Nhân viên thiết kế đồ họa

Cần tuyển 2 nhân  viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6227

Đăng lúc: 11:22

14-05-2015
Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6498

Đăng lúc: 14:11

21-04-2015
Giáo viên dạy Tiếng Trung

Giáo viên dạy Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 8804

Đăng lúc: 13:46

29-11-2014
Nhân viên thiết kế đồ họa

Nhân viên thiết kế đồ họa

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 222

Đăng lúc: 16:42 20-07-2015

Nhân viên thiết kế web

Nhân viên thiết kế web

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 267

Đăng lúc: 16:37 20-07-2015

Animation

Animation

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 204

Đăng lúc: 15:16 20-07-2015

Nhân viên thiết kế

Nhân viên thiết kế

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 219

Đăng lúc: 13:41 20-07-2015

Nhân viên thiết kế mỹ thuật

Nhân viên thiết kế mỹ thuật

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 258

Đăng lúc: 12:18 20-07-2015

Nhân viên thiết kế đồ họa - chế bản

Nhân viên thiết kế đồ họa - chế bản

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 183

Đăng lúc: 11:55 20-07-2015

Nhân viên thiết kế đồ họa

Nhân viên thiết kế đồ họa

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 251

Đăng lúc: 11:49 20-07-2015

Nhân viên thiết kế đồ hoạ

Nhân viên thiết kế đồ hoạ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 208

Đăng lúc: 11:07 20-07-2015

Nhân viên thiết kế đồ họa

Nhân viên thiết kế đồ họa

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 236

Đăng lúc: 11:00 20-07-2015

Nhân viên thiết kế đồ họa  game mobie,app, banner, các ẩn phẩm truyển thông, cắt CSS...

Nhân viên thiết kế đồ họa (game mobie,app, banner, các ẩn phẩm truyển ..

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 157

Đăng lúc: 10:51 20-07-2015

Nhân viên thiết kế đồ hoạ

Nhân viên thiết kế đồ hoạ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 186

Đăng lúc: 10:23 20-07-2015

Thực tập thiết kế web

Thực tập thiết kế web

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 204

Đăng lúc: 10:13 20-07-2015

Thực tập cắt PSD - HTML/CSS

Thực tập cắt PSD -> HTML/CSS

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 252

Đăng lúc: 10:04 20-07-2015

Nhân viên thiết kế đồ họa / 2D Graphic Designer

Nhân viên thiết kế đồ họa / 2D Graphic Designer

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 270

Đăng lúc: 09:29 20-07-2015

Nhân viên thiết kế đồ họa

Nhân viên thiết kế đồ họa

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 244

Đăng lúc: 07:08 20-07-2015

Nhân viên thiết kế

Nhân viên thiết kế

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 180

Đăng lúc: 06:34 20-07-2015

Wedsite design

Wedsite design

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 240

Đăng lúc: 06:31 20-07-2015

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật