Nhân viên phiên dịch - Biên dịch

Cần tuyển 2 nhân  viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6219

Đăng lúc: 11:22

14-05-2015
Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6490

Đăng lúc: 14:11

21-04-2015
Giáo viên dạy Tiếng Trung

Giáo viên dạy Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 8796

Đăng lúc: 13:46

29-11-2014
Thông tin tuyển dụng Biên tập viên kiêm MC

Thông tin tuyển dụng Biên tập viên kiêm MC

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 257

Đăng lúc: 13:30 07-06-2015

Thông tin tuyển dụng Phiên dịch tiếng trung quốc

Thông tin tuyển dụng Phiên dịch tiếng trung quốc

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 179

Đăng lúc: 13:24 07-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên phiên dịch Hoa Ngữ

Thông tin tuyển dụng Nhân viên phiên dịch Hoa Ngữ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 234

Đăng lúc: 13:10 07-06-2015

Thông tin tuyển dụng Thư ký tiếng Nhật

Thông tin tuyển dụng Thư ký tiếng Nhật

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 182

Đăng lúc: 12:43 07-06-2015

Thông tin tuyển dụng Phiên dịch tiếng Trung

Thông tin tuyển dụng Phiên dịch tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 269

Đăng lúc: 11:38 07-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên hành chính nhân sự

Thông tin tuyển dụng Nhân viên hành chính nhân sự

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 201

Đăng lúc: 06:41 07-06-2015

HCNS kiêm Biên phiên dịch tiếng Trung Quốc

HCNS kiêm Biên phiên dịch tiếng Trung Quốc

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 232

Đăng lúc: 16:20 09-04-2015

Nhân viên biên dịch tiếng Hàn- Hành chính văn phòng

Nhân viên biên dịch tiếng Hàn- Hành chính văn phòng

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 223

Đăng lúc: 14:19 09-04-2015

Phiên dịch tiếng Hàn Quốc

Phiên dịch tiếng Hàn Quốc

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 272

Đăng lúc: 13:06 09-04-2015

Thông dịch tiếng Hàn Quốc (Nữ)

Thông dịch tiếng Hàn Quốc (Nữ)

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 280

Đăng lúc: 11:34 09-04-2015

Nhân viên kinh doanh biết Tiếng Trung.

Nhân viên kinh doanh biết Tiếng Trung.

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 272

Đăng lúc: 09:16 09-04-2015

Phiên dịch làm việc tại Nhật bản

Phiên dịch làm việc tại Nhật bản

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 266

Đăng lúc: 08:40 09-04-2015

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 229

Đăng lúc: 16:14 07-04-2015

Cộng tác viên tiếng Nhật

Cộng tác viên tiếng Nhật

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 266

Đăng lúc: 15:38 07-04-2015

Phiên dịch Tiếng Nhật

Phiên dịch Tiếng Nhật

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 209

Đăng lúc: 14:03 07-04-2015

Nhân viên phòng xuất nhập khẩu

Nhân viên phòng xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 289

Đăng lúc: 13:48 07-04-2015

Nhân viên phiên dịch tiếng Đài Loan

Nhân viên phiên dịch tiếng Đài Loan

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 219

Đăng lúc: 13:46 07-04-2015

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật