Nhân viên phiên dịch - Biên dịch

Cần tuyển 2 nhân  viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6239

Đăng lúc: 11:22

14-05-2015
Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6510

Đăng lúc: 14:11

21-04-2015
Giáo viên dạy Tiếng Trung

Giáo viên dạy Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 8816

Đăng lúc: 13:46

29-11-2014
Nhân viên phiên dịch Tiếng Trung

Nhân viên phiên dịch Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 215

Đăng lúc: 16:45 21-07-2015

Nhân viên văn phòng biết tiếng Anh-  tiếng Hoa

Nhân viên văn phòng biết tiếng Anh- tiếng Hoa

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 243

Đăng lúc: 15:56 21-07-2015

Nhân viên biên phiên dịch tiếng Indonesia

Nhân viên biên phiên dịch tiếng Indonesia

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 227

Đăng lúc: 14:49 21-07-2015

Biên phiên dịch viên tiếng Anh

Biên phiên dịch viên tiếng Anh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 284

Đăng lúc: 13:05 21-07-2015

Biên phiên dịch tiếng Anh

Biên phiên dịch tiếng Anh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 231

Đăng lúc: 12:56 21-07-2015

Cộng tác viên biên phiên dịch

Cộng tác viên biên phiên dịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 232

Đăng lúc: 11:28 21-07-2015

Nhân viên biên-phiên dịch Tiếng Trung

Nhân viên biên-phiên dịch Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 251

Đăng lúc: 10:36 21-07-2015

Nhân viên phiên dịch tiếng Anh

Nhân viên phiên dịch tiếng Anh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 224

Đăng lúc: 07:19 21-07-2015

Thông dịch viên, trợ lý

Thông dịch viên, trợ lý

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 207

Đăng lúc: 06:52 21-07-2015

Biên phiên dịch

Biên phiên dịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 255

Đăng lúc: 06:50 21-07-2015

Nhân viên biên-phiên dịch

Nhân viên biên-phiên dịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 293

Đăng lúc: 06:49 21-07-2015

Nhân viên biên-phiên dịch tiếng Anh

Nhân viên biên-phiên dịch tiếng Anh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 240

Đăng lúc: 06:02 21-07-2015

Nhân viên biên phiên dịch Tiếng Anh

Nhân viên biên phiên dịch Tiếng Anh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 276

Đăng lúc: 16:34 18-07-2015

Nhân viên biên dịch, phiên dịch

Nhân viên biên dịch, phiên dịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 213

Đăng lúc: 16:31 18-07-2015

Nhân viên biên-phiên dịch

Nhân viên biên-phiên dịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 231

Đăng lúc: 16:23 18-07-2015

Nhân viên phiên dịch

Nhân viên phiên dịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 229

Đăng lúc: 15:54 18-07-2015

Nhân viên biên - phiên dịch

Nhân viên biên - phiên dịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 195

Đăng lúc: 14:25 18-07-2015

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật