Nhân viên nghành luật

Cần tuyển 2 nhân  viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6229

Đăng lúc: 11:22

14-05-2015
Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6499

Đăng lúc: 14:11

21-04-2015
Giáo viên dạy Tiếng Trung

Giáo viên dạy Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 8805

Đăng lúc: 13:46

29-11-2014
Thư ký nghiệp vụ

Thư ký nghiệp vụ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 304

Đăng lúc: 15:14 25-04-2015

Chuyên viên pháp chế

Chuyên viên pháp chế

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 214

Đăng lúc: 11:45 25-04-2015

Nhân viên pháp lý

Nhân viên pháp lý

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 269

Đăng lúc: 08:39 25-04-2015

Nhân viên thu hồi nợ

Nhân viên thu hồi nợ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 243

Đăng lúc: 06:11 25-04-2015

Trợ lý pháp lý

Trợ lý pháp lý

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 264

Đăng lúc: 11:12 07-04-2015

Chuyên viên pháp lý bất động sản

Chuyên viên pháp lý bất động sản

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 215

Đăng lúc: 07:07 07-04-2015

Chuyên viên pháp chế

Chuyên viên pháp chế

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 254

Đăng lúc: 06:24 07-04-2015

Luật sư

Luật sư

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 223

Đăng lúc: 16:58 01-04-2015

Nhân viên tư vấn pháp luật

Nhân viên tư vấn pháp luật

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 227

Đăng lúc: 13:49 01-04-2015

Nhân viên pháp lý.

Nhân viên pháp lý.

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 220

Đăng lúc: 13:47 01-04-2015

(Tuyển gấp) Trưởng phòng quản lí nhân sự

(Tuyển gấp) Trưởng phòng quản lí nhân sự

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 231

Đăng lúc: 11:27 01-04-2015

Cử nhân Luật.

Cử nhân Luật.

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 278

Đăng lúc: 10:56 01-04-2015

Chuyên viên pháp lý

Chuyên viên pháp lý

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 212

Đăng lúc: 10:20 01-04-2015

Nhân viên pháp chế - Ban Nhân Sự Tổng công ty

Nhân viên pháp chế - Ban Nhân Sự Tổng công ty

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 260

Đăng lúc: 07:32 01-04-2015

Nhân viên phát tờ rơi cố định

Nhân viên phát tờ rơi cố định

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 278

Đăng lúc: 16:41 28-03-2015

Nhân viên pháp lý

Nhân viên pháp lý

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 242

Đăng lúc: 14:38 28-03-2015

Trưởng phòng quản lí nhân sự

Trưởng phòng quản lí nhân sự

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 228

Đăng lúc: 13:58 28-03-2015

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật