Nhân viên in ấn - Xuất bản

Cần tuyển 2 nhân  viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6244

Đăng lúc: 11:22

14-05-2015
Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6515

Đăng lúc: 14:11

21-04-2015
Giáo viên dạy Tiếng Trung

Giáo viên dạy Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 8822

Đăng lúc: 13:46

29-11-2014
Nhân viên thiết kế in ấn

Nhân viên thiết kế in ấn

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 349

Đăng lúc: 16:42 22-07-2015

Trưởng ca kỹ thuật

Trưởng ca kỹ thuật

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 221

Đăng lúc: 14:31 22-07-2015

Thợ in offset

Thợ in offset

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 224

Đăng lúc: 14:24 22-07-2015

Ca sĩ - diễn viên.

Ca sĩ - diễn viên.

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 175

Đăng lúc: 14:08 22-07-2015

Designer graphic

Designer graphic

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 243

Đăng lúc: 13:30 22-07-2015

Quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 215

Đăng lúc: 13:24 22-07-2015

Nhân viên kế hoạch sản xuất, kinh doanh thiết bị ngành in

Nhân viên kế hoạch sản xuất, kinh doanh thiết bị ngành in

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 179

Đăng lúc: 12:25 22-07-2015

Nhân viên chế bản, quản lý chất lượng

Nhân viên chế bản, quản lý chất lượng

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 242

Đăng lúc: 09:49 22-07-2015

Nhân viên ngành in ấn

Nhân viên ngành in ấn

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 248

Đăng lúc: 06:12 22-07-2015

Nhân viên gia công sau in

Nhân viên gia công sau in

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 246

Đăng lúc: 15:36 18-07-2015

Nhân viên kỹ thuật

Nhân viên kỹ thuật

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 209

Đăng lúc: 15:31 18-07-2015

Nhân viên thiết kế

Nhân viên thiết kế

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 192

Đăng lúc: 15:24 18-07-2015

Nhan viên in ấn

Nhan viên in ấn

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 243

Đăng lúc: 10:34 18-07-2015

Nhân viên thiết kế chế bản

Nhân viên thiết kế chế bản

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 208

Đăng lúc: 09:06 18-07-2015

Nhân viên thiết kế

Nhân viên thiết kế

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 203

Đăng lúc: 16:35 16-07-2015

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 223

Đăng lúc: 12:00 16-07-2015

Nhân viên đứng máy In KTS - Offset

Nhân viên đứng máy In KTS - Offset

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 206

Đăng lúc: 11:25 16-07-2015

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật