Nhân viên hóa chất - Dược

Cần tuyển 2 nhân  viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6227

Đăng lúc: 11:22

14-05-2015
Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6498

Đăng lúc: 14:11

21-04-2015
Giáo viên dạy Tiếng Trung

Giáo viên dạy Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 8804

Đăng lúc: 13:46

29-11-2014
Nhân viên điều dưỡng

Nhân viên điều dưỡng

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 353

Đăng lúc: 16:18 22-07-2015

Nhân viên dược

Nhân viên dược

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 405

Đăng lúc: 16:10 22-07-2015

Kỹ sư thiết bị y tế

Kỹ sư thiết bị y tế

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 391

Đăng lúc: 15:56 22-07-2015

giám sát trình dược viên

giám sát trình dược viên

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 337

Đăng lúc: 15:42 22-07-2015

Trình dược viên

Trình dược viên

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 245

Đăng lúc: 14:55 22-07-2015

Nhân viên bán thuốc, phát thuốc theo toa

Nhân viên bán thuốc, phát thuốc theo toa

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 242

Đăng lúc: 14:13 22-07-2015

Kỹ thuật viên xét nghiệm

Kỹ thuật viên xét nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 270

Đăng lúc: 12:57 22-07-2015

Nhân viên bán thời gian ca tối

Nhân viên bán thời gian ca tối

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 263

Đăng lúc: 12:55 22-07-2015

Kỹ thuật viên xét nghiệm

Kỹ thuật viên xét nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 223

Đăng lúc: 12:49 22-07-2015

Trình dược viên

Trình dược viên

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 205

Đăng lúc: 12:28 22-07-2015

Dược sĩ marketing

Dược sĩ marketing

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 221

Đăng lúc: 12:27 22-07-2015

Kỹ thuật viên xét nghiệm đa khoa

Kỹ thuật viên xét nghiệm đa khoa

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 233

Đăng lúc: 10:43 22-07-2015

Nhân viên kế toán tài chính

Nhân viên kế toán tài chính

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 219

Đăng lúc: 10:23 22-07-2015

Nhân viên điều dưỡng

Nhân viên điều dưỡng

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 207

Đăng lúc: 09:23 22-07-2015

Nhân viên dược

Nhân viên dược

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 237

Đăng lúc: 08:33 22-07-2015

Nhân viên điều dưỡng

Nhân viên điều dưỡng

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 252

Đăng lúc: 06:23 22-07-2015

Kiểm nghiệm viên hóa lý

Kiểm nghiệm viên hóa lý

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 244

Đăng lúc: 16:57 20-07-2015

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật