Nhân viên du lịch

Cần tuyển 2 nhân  viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6244

Đăng lúc: 11:22

14-05-2015
Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6515

Đăng lúc: 14:11

21-04-2015
Giáo viên dạy Tiếng Trung

Giáo viên dạy Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 8821

Đăng lúc: 13:46

29-11-2014
Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 230

Đăng lúc: 14:28 17-07-2015

Nhân viên kinh doanh du lịch

Nhân viên kinh doanh du lịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 265

Đăng lúc: 14:22 17-07-2015

Nhân viên điều hành

Nhân viên điều hành

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 238

Đăng lúc: 14:02 17-07-2015

Nhân viên du lịch

Nhân viên du lịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 272

Đăng lúc: 14:00 17-07-2015

Nhân viên văn phòng du lịch

Nhân viên văn phòng du lịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 270

Đăng lúc: 13:24 17-07-2015

Nhân viên ngành du lịch

Nhân viên ngành du lịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 215

Đăng lúc: 10:52 17-07-2015

Nhân viên sales tour du lịch

Nhân viên sales tour du lịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 196

Đăng lúc: 09:14 17-07-2015

Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 285

Đăng lúc: 09:13 17-07-2015

Nhân viên điều hành tour

Nhân viên điều hành tour

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 239

Đăng lúc: 08:42 17-07-2015

Nhân viên ngành du lịch

Nhân viên ngành du lịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 235

Đăng lúc: 06:43 17-07-2015

Nhân viên điều hành Tour nội địa

Nhân viên điều hành Tour nội địa

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 291

Đăng lúc: 15:00 14-07-2015

Nhân viên ngành du lịch

Nhân viên ngành du lịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 188

Đăng lúc: 14:39 14-07-2015

Nhân viên giao dịch

Nhân viên giao dịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 194

Đăng lúc: 13:05 14-07-2015

Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 190

Đăng lúc: 11:42 14-07-2015

Nhân viên Sale tour

Nhân viên Sale tour

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 238

Đăng lúc: 10:39 14-07-2015

Nhân viên sale tour du lịch

Nhân viên sale tour du lịch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 182

Đăng lúc: 10:22 14-07-2015

Nhân viên phụ tour tiếng Thái

Nhân viên phụ tour tiếng Thái

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 205

Đăng lúc: 10:01 14-07-2015

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật