Nhân viên dự án

Cần tuyển 2 nhân  viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6253

Đăng lúc: 11:22

14-05-2015
Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6525

Đăng lúc: 14:11

21-04-2015
Giáo viên dạy Tiếng Trung

Giáo viên dạy Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 8830

Đăng lúc: 13:46

29-11-2014
Nhân viên kế hoạch

Nhân viên kế hoạch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 205

Đăng lúc: 16:48 17-07-2015

Nhân viên Kinh doanh

Nhân viên Kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 283

Đăng lúc: 16:44 17-07-2015

Nhân viên hoạch định dự án

Nhân viên hoạch định dự án

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 176

Đăng lúc: 14:51 17-07-2015

Trưởng ban quản lý tòa nhà - chung cư, quản lý dự án

Trưởng ban quản lý tòa nhà - chung cư, quản lý dự án

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 249

Đăng lúc: 13:41 17-07-2015

Chuyên viên quản lý dự án

Chuyên viên quản lý dự án

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 259

Đăng lúc: 13:35 17-07-2015

Nhân viên hoạch định - dự án

Nhân viên hoạch định - dự án

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 254

Đăng lúc: 11:42 17-07-2015

Nhân viên kế hoạch vật tư

Nhân viên kế hoạch vật tư

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 242

Đăng lúc: 06:14 17-07-2015

Nhân viên kế hoạch

Nhân viên kế hoạch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 222

Đăng lúc: 15:34 14-07-2015

Nhân viên Kế Hoạch, Nhân viên Dự án

Nhân viên Kế Hoạch, Nhân viên Dự án

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 195

Đăng lúc: 09:42 14-07-2015

Chuyên viên dự án

Chuyên viên dự án

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 213

Đăng lúc: 06:57 14-07-2015

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 238

Đăng lúc: 06:41 14-07-2015

Nhân viên kế hoạch đầu tư

Nhân viên kế hoạch đầu tư

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 218

Đăng lúc: 16:21 11-07-2015

Nhân viên quản lý dự án đầu tư

Nhân viên quản lý dự án đầu tư

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 194

Đăng lúc: 10:58 11-07-2015

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 199

Đăng lúc: 09:39 11-07-2015

Nhân viên kế hoạch

Nhân viên kế hoạch

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 226

Đăng lúc: 07:08 11-07-2015

Nhân viên làm hồ sơ quản lý chất lượng, bóc tách dự toán, dự thầu

Nhân viên làm hồ sơ quản lý chất lượng, bóc tách dự toán, dự thầu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 233

Đăng lúc: 06:42 11-07-2015

Nhân viên hoạch định- dự án

Nhân viên hoạch định- dự án

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 260

Đăng lúc: 13:15 08-07-2015

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật