Nhân viên đối ngoại

Cần tuyển 2 nhân  viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6218

Đăng lúc: 11:22

14-05-2015
Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6483

Đăng lúc: 14:11

21-04-2015
Giáo viên dạy Tiếng Trung

Giáo viên dạy Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 8795

Đăng lúc: 13:46

29-11-2014
Nhân viên quan hệ đối ngoại

Nhân viên quan hệ đối ngoại

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 190

Đăng lúc: 15:09 21-07-2015

Sales and Marketing

Sales and Marketing

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 259

Đăng lúc: 11:21 21-07-2015

Nhân viên đối ngoại

Nhân viên đối ngoại

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 234

Đăng lúc: 14:25 20-07-2015

Nhân viên quan hệ đối ngoại

Nhân viên quan hệ đối ngoại

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 220

Đăng lúc: 13:54 20-07-2015

Nhân viên biên phiên dịch tiếng anh

Nhân viên biên phiên dịch tiếng anh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 276

Đăng lúc: 12:51 20-07-2015

Nhân viên xuất nhập khẩu

Nhân viên xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 235

Đăng lúc: 12:48 20-07-2015

Nhân viên quan hệ đối ngoại

Nhân viên quan hệ đối ngoại

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 236

Đăng lúc: 09:07 20-07-2015

Trợ lý

Trợ lý

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 199

Đăng lúc: 06:26 20-07-2015

Trưởng phòng hành chánh tổ chức

Trưởng phòng hành chánh tổ chức

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 198

Đăng lúc: 13:22 16-07-2015

Nhân viên xuất nhập khẩu

Nhân viên xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 201

Đăng lúc: 12:20 16-07-2015

Nhân viên phiên dịch tiếng Anh

Nhân viên phiên dịch tiếng Anh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 229

Đăng lúc: 10:07 16-07-2015

Chuyên viên quản lý hồ sơ

Chuyên viên quản lý hồ sơ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 265

Đăng lúc: 09:05 02-07-2015

Nhiên viên giao nhận xuất nhập khẩu

Nhiên viên giao nhận xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 226

Đăng lúc: 06:35 02-07-2015

Chuyên viên đối ngoại

Chuyên viên đối ngoại

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 247

Đăng lúc: 09:51 28-06-2015

Chuyên viên đối ngoại

Chuyên viên đối ngoại

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 278

Đăng lúc: 15:30 23-06-2015

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 286

Đăng lúc: 15:12 20-06-2015

Nhân viên pháp chế

Nhân viên pháp chế

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 210

Đăng lúc: 12:54 20-06-2015

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật