Nhân viên an ninh - Bảo vệ

Cần tuyển 2 nhân  viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6229

Đăng lúc: 11:22

14-05-2015
Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6499

Đăng lúc: 14:11

21-04-2015
Giáo viên dạy Tiếng Trung

Giáo viên dạy Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 8805

Đăng lúc: 13:46

29-11-2014
Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 228

Đăng lúc: 16:27 21-07-2015

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 191

Đăng lúc: 14:28 21-07-2015

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 235

Đăng lúc: 13:45 21-07-2015

Đội trưởng bảo vệ

Đội trưởng bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 253

Đăng lúc: 12:51 21-07-2015

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 210

Đăng lúc: 12:48 21-07-2015

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 232

Đăng lúc: 12:11 21-07-2015

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 258

Đăng lúc: 11:11 21-07-2015

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 261

Đăng lúc: 11:11 21-07-2015

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 241

Đăng lúc: 10:19 21-07-2015

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 252

Đăng lúc: 10:14 21-07-2015

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 206

Đăng lúc: 08:27 21-07-2015

Bảo vệ

Bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 192

Đăng lúc: 06:47 21-07-2015

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 260

Đăng lúc: 06:35 21-07-2015

Trưởng nhóm giám sát bảo vệ

Trưởng nhóm giám sát bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 192

Đăng lúc: 06:04 21-07-2015

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 178

Đăng lúc: 16:53 18-07-2015

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 250

Đăng lúc: 15:56 18-07-2015

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 232

Đăng lúc: 15:49 18-07-2015

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật