Bưu chính viễn thông

Cần tuyển 2 nhân  viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6239

Đăng lúc: 11:22

14-05-2015
Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6510

Đăng lúc: 14:11

21-04-2015
Giáo viên dạy Tiếng Trung

Giáo viên dạy Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 8816

Đăng lúc: 13:46

29-11-2014
Thông tin tuyển dụng Nhân viên giao nhận bưu điện tại Hà Nội

Thông tin tuyển dụng Nhân viên giao nhận bưu điện tại Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 186

Đăng lúc: 16:58 20-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên giao nhận

Thông tin tuyển dụng Nhân viên giao nhận

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 203

Đăng lúc: 16:48 20-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên mạng cáp internet và viễn thông

Thông tin tuyển dụng Nhân viên mạng cáp internet và viễn thông

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 249

Đăng lúc: 16:18 20-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên nhập liệu

Thông tin tuyển dụng Nhân viên nhập liệu

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 176

Đăng lúc: 16:12 20-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên giao nhận.

Thông tin tuyển dụng Nhân viên giao nhận.

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 188

Đăng lúc: 16:06 20-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên giao hàng tại các huyện của ĐỒNG NAI

Thông tin tuyển dụng Nhân viên giao hàng tại các huyện của ĐỒNG NAI

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 218

Đăng lúc: 15:58 20-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên khai thác hàng hóa

Thông tin tuyển dụng Nhân viên khai thác hàng hóa

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 240

Đăng lúc: 15:53 20-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh tiếp thị, Nhân viên lái xe, Nhân viên Giao nhận, Nhân viên Phòng Khai thác h...

Thông tin tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh tiếp thị, Nhân viên lái xe, ..

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 183

Đăng lúc: 15:36 20-06-2015

Thông tin tuyển dụng Cán bộ kinh doanh

Thông tin tuyển dụng Cán bộ kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 181

Đăng lúc: 15:36 20-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 238

Đăng lúc: 15:33 20-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên giao nhận thư và báo

Thông tin tuyển dụng Nhân viên giao nhận thư và báo

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 241

Đăng lúc: 15:32 20-06-2015

Thông tin tuyển dụng Kinh doanh Chuyển phát nhanh

Thông tin tuyển dụng Kinh doanh Chuyển phát nhanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 202

Đăng lúc: 14:58 20-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên giao nhận

Thông tin tuyển dụng Nhân viên giao nhận

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 237

Đăng lúc: 14:57 20-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên giao nhận

Thông tin tuyển dụng Nhân viên giao nhận

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 191

Đăng lúc: 14:50 20-06-2015

Thông tin tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh

Thông tin tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 171

Đăng lúc: 14:18 20-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên giao nhận bưu điện tại Hà Nội

Thông tin tuyển dụng Nhân viên giao nhận bưu điện tại Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 198

Đăng lúc: 13:58 20-06-2015

Thông tin tuyển dụng Nhân viên chuyển phát

Thông tin tuyển dụng Nhân viên chuyển phát

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 160

Đăng lúc: 13:52 20-06-2015

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật