Bưu chính viễn thông

Cần tuyển 2 nhân  viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Cần tuyển 2 nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6244

Đăng lúc: 11:22

14-05-2015
Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 6515

Đăng lúc: 14:11

21-04-2015
Giáo viên dạy Tiếng Trung

Giáo viên dạy Tiếng Trung

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 8822

Đăng lúc: 13:46

29-11-2014
Nhân viên bưu chính viễn thông

Nhân viên bưu chính viễn thông

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 275

Đăng lúc: 16:46 20-07-2015

Nhân viên bưu chính

Nhân viên bưu chính

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 302

Đăng lúc: 13:16 20-07-2015

Nhân viên giao nhận

Nhân viên giao nhận

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 274

Đăng lúc: 09:21 20-07-2015

Nhân viên giao nhận

Nhân viên giao nhận

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 228

Đăng lúc: 09:17 20-07-2015

Nhân viên giao nhận bưu phẩm

Nhân viên giao nhận bưu phẩm

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 232

Đăng lúc: 16:21 13-07-2015

Nhân viên giao nhận hàng hóa

Nhân viên giao nhận hàng hóa

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 288

Đăng lúc: 08:02 13-07-2015

Nhân viên giao hàng bằng xe máy

Nhân viên giao hàng bằng xe máy

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 220

Đăng lúc: 16:11 10-07-2015

Nhân viên bưu tá

Nhân viên bưu tá

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 296

Đăng lúc: 14:06 10-07-2015

Nhân viên giao hàng

Nhân viên giao hàng

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 292

Đăng lúc: 13:31 10-07-2015

Nhân viên bưu chính

Nhân viên bưu chính

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 239

Đăng lúc: 12:50 10-07-2015

Nhân viên bưu chính

Nhân viên bưu chính

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 298

Đăng lúc: 11:43 10-07-2015

Nhân viên thu tiền điện

Nhân viên thu tiền điện

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 224

Đăng lúc: 16:38 09-07-2015

Nhân viên giao hàng xe máy

Nhân viên giao hàng xe máy

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 257

Đăng lúc: 15:43 09-07-2015

Nhân viên bưu chính

Nhân viên bưu chính

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 250

Đăng lúc: 09:38 09-07-2015

Nhân viên điều hành

Nhân viên điều hành

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 252

Đăng lúc: 09:29 09-07-2015

Trưởng phòng  bưu chính

Trưởng phòng bưu chính

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 261

Đăng lúc: 09:13 09-07-2015

Nhân viên giao nhận bưu chính

Nhân viên giao nhận bưu chính

Mức lương: Thỏa thuận     Lượt xem: 249

Đăng lúc: 08:06 09-07-2015

Top quảng cáo

Sản phẩm nổi bật